Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-609/21

"remont instalacji oświetlenia podstawowego korytarza oraz przebudowa instalacji elektrycznej na II piętrze pawilonu A-0 AGH w Krakowie KC-zp.272-609/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 125,9 2021.10.27 61

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 37,3 2021.11.18 17
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 37,3 2021.11.04 30

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 82,3 2021.10.27 89

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Karta_zatwierdzeń pdf 162,7 2021.10.27 40
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 41,5 2021.10.27 37
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 35,0 2021.10.27 39
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 41,5 2021.10.27 34
Wzór formularza oferty docx 30,9 2021.10.27 42
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 45,0 2021.10.27 34
wzór umowy docx 86,1 2021.10.27 38
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 40,0 2021.10.27 36

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 22,6 2021.11.02 49

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 24,4 2021.11.18 22
Wyjaśnienie treści SWZ 2 (procedura uproszczona) doc 25,1 2021.11.23 15

Pobierz wszystkie dokumenty