Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-36/21

"Świadczenie usług kompleksowego żywienia pacjentów Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu wraz z odbiorem odpadów kuchennych powstałych w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych z grupy 20 01 08"

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie PDF 368,5 2021.10.21 37

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia PDF 37,6 2021.11.02 22

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja o przeznaczonej kwocie na sfinansowanie zamówienia PDF 14,9 2021.11.16 12
Informacja z aukcji PDF 24,0 2021.11.26 0
Informacja z otwarcia PDF 18,8 2021.11.16 11
Odwołanie PDF 1142,6 2021.11.03 23
Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia nr 2 PDF 92,1 2021.11.05 15
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3 PDF 3011,3 2021.11.05 17
SWZ PDF 691,9 2021.10.21 63
SWZ PO MODYFIKACJI PDF 9154,4 2021.11.02 24
SWZ po modyfikacji nr 2 PDF 9074,2 2021.11.05 18
SWZ PO MODYFIKACJI nr III PDF 9161,5 2021.11.05 30
Wyjaśnienia treści SWZ PDF 12667,2 2021.11.08 19
Wyjaśnienie treści SWZ - sprostowanie PDF 310,9 2021.11.10 17
Załącznik nr 1 do SWZ-Formularz oferty doc 92,5 2021.10.21 47
Załącznik Nr 10 do SWZ- wykaz pojazdów docx 24,9 2021.10.21 25
Załącznik nr 11 do swz -Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych pdf 260,7 2021.10.21 25
Załącznik nr 12 do SWZ -PJŻ-02 pdf 292,7 2021.10.21 34
Załącznik nr 13 do SWZ -PJŻ-03 pdf 297,0 2021.10.21 25
Załącznik nr 14 do SWZ - Protokół_reklamacyjny pdf 84,1 2021.10.21 24
Załącznik nr 15 do SWZ-F-02 Karta kontroli temperatury wydawanych posiłków pdf 89,4 2021.10.21 24
Załącznik nr 16 do SWZ F-01 Karta kontroli dostaw posiłków pdf 137,4 2021.10.21 26
Załącznik nr 17 do SWZ Wykaz wyposażenia Kantyna pdf 196,0 2021.10.21 28
Załącznik nr 18 do SWZ - Arkusz oceny jakości jadłospisu pdf 123,1 2021.10.21 30
Załącznik nr 2a do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - PO MODYFIKACJI pdf 316,3 2021.11.05 19
Załącznik nr 2a do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - przygotowanie i dostaw pdf 294,8 2021.10.21 37
załącznik nr 2b do SWZ - Opis odpady kuchenne pdf 113,0 2021.10.21 26
załącznik nr 3 do SWZ - Wykaz_i_charakterystyka_diet pdf 594,7 2021.10.21 26
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy docx 28,7 2021.10.21 26
Załącznik nr 5 do SWZ-Projektowanie postanowienia umowy pdf 339,8 2021.10.21 26
Załącznik nr 5 do SWZ-Projektowanie postanowienia umowy PO MODYFIKACJI pdf 340,1 2021.11.05 16
Załącznik nr 6 do SWZ - Umowa użyczenia pdf 171,2 2021.10.21 26
Załącznik nr 7 do SWZ-Projektowanie postanowienia umowy najmu pdf 223,4 2021.10.21 30
Załącznik nr 8 do SWZ - wzór - wykaz usług doc 31,0 2021.10.21 22
Załącznik nr 9 do SWZ -wzór - wykaz osób doc 38,5 2021.10.21 24
Załącznik_nr_1_do_SWZ-Formularz_oferty PO MODYFIKACJI doc 94,5 2021.11.05 21
Załącznik_nr_3_do_SWZ_-_Wykaz_i_charakterystyka_diet PO MODYFIKACJI pdf 593,0 2021.11.05 13
Zawiadomienie o modyfikacji SWZ nr 2 PDF 27,7 2021.11.05 17
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert PDF 28,0 2021.11.02 23
Zawiadomienie o złożeniu odwołania PDF 30,8 2021.11.03 17

Pobierz wszystkie dokumenty