Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272- 546/21

"usługę wydruku pracy doktorskiej ISBN 978-83-64189-03-6 (50 sztuk, 130 stron łącznie z okładką) wg weryfikacji - KC-zp.272- 546/21 "

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 121,4 2021.10.20 31

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ docx 67,3 2021.10.20 19

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,2 2021.10.20 22
espd-request (8) xml 135,8 2021.10.20 20
Jednolity europejski dokument zamówienia docx 68,4 2021.10.20 19
Wzór formularza oferty docx 27,8 2021.10.20 20
Wzór umowy - usługi docx 33,0 2021.10.20 21
Wzór zobowiązania udostępniającego zasoby docx 26,7 2021.10.20 21

Pobierz wszystkie dokumenty