Szczegóły ogłoszenia

ZP.WN.271.1.2021

"Zadanie 4 "Zarządzanie siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną" cz. 2 "Dostawa i wdrożenie systemu i zarządzania siecią wodociągową na terenie gminy Niepołomice" realizowane w ramach projektu pn. "ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE". "

WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE sp z o.o.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 146,6 2021.10.15 84

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zmiana ogłoszenia (procedura pełna) pdf 1590,7 2021.11.12 15

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura pełna doc 133,0 2021.10.15 44

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1. Schemat rozmieszczenia przepływomierzy - Niepołomice Centrum pdf 303,2 2021.10.15 66
1.Propozycja podstawowych miejsc do opomiarowania Centralna cz -ostateczny pdf 433,7 2021.11.24 3
1.Propozycja podstawowych miejsc do opomiarowania Centralna cz. pdf 430,1 2021.10.15 46
2. Propozycja podstawowych miejsc do opomiarowania Wschodnia cz pdf 439,2 2021.10.15 53
2. Propozycja podstawowych miejsc do opomiarowania Wschodnia cz. - prawidłowy załącznik pdf 439,3 2021.10.22 45
2. Propozycja podstawowych miejsc do opomiarowania Wschodnia cz. — ostateczn pdf 440,4 2021.11.24 3
2. Schemat rozmieszczenia przepływomierzy - Wschód pdf 216,9 2021.10.15 51
3. Schemat rozmieszczenia przepływomierzy - Zachód pdf 296,7 2021.10.15 47
3.Propozycja podstawowych miejsc do opomiarowania Zachodniej cz. pdf 526,9 2021.10.15 45
Aktualizacja PFU pdf 12633,9 2021.10.15 58
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 59,3 2021.10.15 38
Formularz_oferty-zalącznik nr 1 doc 137,5 2021.10.15 37
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach postępowań przetargowyc pdf 526,2 2021.10.15 39
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 104,8 2021.10.15 37
Oświadczenie_o aktualności danych JEDZ doc 112,5 2021.10.15 34
PFU Opis pdf 690,8 2021.10.15 57
Projekt umowy pdf 713,0 2021.10.15 49
Wykaz osób doc 119,5 2021.10.15 46
wykaz robót doc 114,0 2021.10.15 40
Zał. nr 1 do umowy Harmonogram rzeczowo-finansowy pdf 515,8 2021.10.15 45
załącznik do pyt. 7 (wyjaśnienia treści SWZ - 1) - specyfikacja pdf 100,9 2021.11.24 3
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 95,1 2021.10.15 41

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ - 1(procedura pełna) doc 89,6 2021.10.22 42
Powiadomienie o zmianach SWZ - 2 doc 53,5 2021.11.12 14

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienia treści SWZ - 2 docx 117,6 2021.11.24 10
Wyjaśnienia treści SWZ- 3 doc 126,0 2021.11.24 8
wyjaśnienia treści SWZ - 1 doc 109,0 2021.11.24 9

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 53,8 2021.11.12 30

Pobierz wszystkie dokumenty