Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-44/A/21

"Dostawa dwóch stanowisk badawczych automatyzacji, robotyzacji i kontroli procesu wytwarzania do Laboratorium automatyzacji procesów wytwarzania w Katedrze Technologii i Automatyzacji "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 92,2 2021.10.13 8

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 54,1 2021.10.13 6

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty doc 55,5 2021.10.13 4
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,4 2021.10.13 3
Projekt umowy doc 25,3 2021.10.13 4
Protokól odbioru doc 40,5 2021.10.13 4

Pobierz wszystkie dokumenty