Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-525/21

"Usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu Deep Learning with Tensor Flow 2.0 dla max. 120 studentów AGH - WEAIiIB - KC-zp.272-525/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 112,0 2021.10.13 13

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianie ogłoszenia docx 214,3 2021.10.22 4

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
525 SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 442,0 2021.10.13 7

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu docx 260,6 2021.10.13 10
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 274,0 2021.10.13 10
Wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia-1 docx 259,7 2021.10.13 9
Wzór formularza oferty docx 262,9 2021.10.13 12
Wzór oświadczenia podmiotu trzeciego doc 279,5 2021.10.13 9
Wzór umowy - usługi doc 308,0 2021.10.13 9
Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego docx 260,1 2021.10.13 9
Wzór_umowa_powierzenia_przetwarzania_danych_osobowych docx 181,7 2021.10.13 9

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ i powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 36,5 2021.10.22 5

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 69,7 2021.10.25 0
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II pdf 69,4 2021.10.25 0
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - zmiana ogłoszenia (procedura pełna) doc 34,5 2021.10.25 0

Pobierz wszystkie dokumenty