Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-576/21

"Remont pracowni nr 08 wraz z zapleczem 08a w pawilonie C-1, pom. nr 202, 203, 203a w pawilonie C-2 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-576/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 122,5 2021.10.13 21

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 255,5 2021.10.13 22

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Karta zatwierdzeń pdf 162,7 2021.10.13 12
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 45,5 2021.10.13 8
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 35,0 2021.10.13 13
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 46,0 2021.10.13 11
Wzór formularza oferty doc 27,9 2021.10.13 9
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 45,0 2021.10.13 11
Wzór umowy doc 266,5 2021.10.13 9
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 40,5 2021.10.13 12

Pobierz wszystkie dokumenty