Szczegóły ogłoszenia

RG-Z.271.22.2021

"Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka oraz zorganizowanie i prowadzenie na terenie miasta Ostrów Mazowiecka Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów pochodzących z PSZOK "

Miasto Ostrów Mazowiecka

                     

Brak dokumentów do pobrania