Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-567/21

"Remont instalacji oświetlenia zewnętrznego na terenie Miasteczka Studenckiego AGH - KC-zp.272-567/21 "

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 123,9 2021.10.12 27

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 70,0 2021.10.12 44

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Karta_zatwierdzeń pdf 162,7 2021.10.12 20
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 46,0 2021.10.12 12
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 35,5 2021.10.12 11
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 46,0 2021.10.12 11
Wzor_umowy_na_roboty_budowlane doc 249,0 2021.10.12 14
Wzór formularza oferty doc 28,2 2021.10.12 15
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 45,5 2021.10.12 11
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 41,0 2021.10.12 9

Pobierz wszystkie dokumenty