Szczegóły ogłoszenia

ZP/29/2021

"Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nowego dźwigu osobowo-towarowego w istniejącym szybie, wszystkich urządzeń maszynowni (napędów, wciągarek, zawieszeń linowych, przeciwwag, prowadnic i wszystkich pozostałych urządzeń niezbędnych do prawidłowej eksploatacji windy), zasilania elektrycznego oraz uruchomienie dźwigu w budynku wraz z demontażem i utylizacją istniejącego dźwigu osobowo - towarowego w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego, os. Na Skarpie 66 Kraków, zgodnie z PFU stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ"

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 127,3 2021.10.11 19

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 33,6 2021.10.19 4

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 57,0 2021.10.11 14

Załączniki do specyfikacji

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) docx 24,7 2021.10.19 11
Wyjaśnienie treści SWZ(procedura uproszczona) docx 33,0 2021.10.22 2

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Pytania i odpowiedzi zip 2315,7 2021.10.19 9

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2 pdf 40,1 2021.10.22 1

Pobierz wszystkie dokumenty