Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-568/21

"Remont instalacji oświetlenia awaryjnego stref wysokiego ryzyka w halach B1-B2 AGH w Krakowie - etap I - KC-zp.272-568/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 119,9 2021.10.11 44

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 36,8 2021.10.25 2

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ -568 doc 257,5 2021.10.11 58

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Karta zatwierdzeń pdf 162,7 2021.10.11 25
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 41,0 2021.10.11 19
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 34,5 2021.10.11 17
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 41,5 2021.10.11 14
Wzor umowy na roboty budowlane docx 83,3 2021.10.11 18
Wzór formularza oferty docx 28,5 2021.10.11 19
Wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 41,0 2021.10.11 15
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 40,5 2021.10.11 14

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ doc 21,7 2021.10.21 14
Wyjaśnienie treści SWZ 2 doc 22,3 2021.10.25 7

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 pdf 38,1 2021.10.25 3
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert (procedura uproszczona) doc 21,3 2021.10.25 3

Pobierz wszystkie dokumenty