Szczegóły ogłoszenia

ZP/132/B/21

"Roboty budowlane i instalacyjne dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na 4 części"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 197,9 2021.10.11 20

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ docx 80,9 2021.10.11 19

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy_Część 1 doc 91,5 2021.10.11 20
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy_Część 2 doc 92,0 2021.10.11 14
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy_Część 3 doc 91,0 2021.10.11 13
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy_Część 4 doc 89,5 2021.10.11 16
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy_Część 1,2,3,4 doc 60,5 2021.10.11 8
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. podmiotu trzeciego udostępniającego zasob doc 40,0 2021.10.11 7
Załącznik nr 4 - Wykaz osób_Część 1,2,3,4 doc 68,0 2021.10.11 8
Załącznik nr 5 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów_C doc 48,0 2021.10.11 7
Załącznik nr 6 - Oświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówien docx 18,2 2021.10.11 7
Załącznik nr 7 - Projektowane postanowienia umowy_Część 1,3,4 doc 183,5 2021.10.11 8
Załącznik nr 7 - Projektowane postanowienia umowy_Część 2 doc 202,5 2021.10.11 8
Załącznik nr 8 - Pozwolenie MKZ nr 940_2019 (18.09.19)_Część 4 pdf 1696,8 2021.10.11 6
Załącznik nr 8 - Pozwolenie na Budowę nr 606_2020 (26.03.20)_Część 4 pdf 2122,9 2021.10.11 8
Załącznik nr 8 - STWiOR, przedmiary, dokumentacja projektowa_Część 1 zip 604,7 2021.10.11 16
Załącznik nr 8 - STWiOR, przedmiary, dokumentacja projektowa_Część 2_a zip 17019,6 2021.10.11 10
Załącznik nr 8 - STWiOR, przedmiary, dokumentacja projektowa_Część 2_b zip 12647,0 2021.10.11 9
Załącznik nr 8 - STWiOR, przedmiary, dokumentacja projektowa_Część 2_c zip 19196,2 2021.10.11 7
Załącznik nr 8 - STWiOR, przedmiary, dokumentacja projektowa_Część 3_a zip 12059,1 2021.10.11 8
Załącznik nr 8 - STWiOR, przedmiary, dokumentacja projektowa_Część 3_b zip 16322,7 2021.10.11 7
Załącznik nr 8 - STWiOR, przedmiary, dokumentacja projektowa_Część 3_c zip 16213,5 2021.10.11 7
Załącznik nr 8 - STWiOR, przedmiary, dokumentacja projektowa_Część 4_a zip 19496,8 2021.10.11 8
Załącznik nr 8 - STWiOR, przedmiary, dokumentacja projektowa_Część 4_b zip 19625,4 2021.10.11 7
Załącznik nr 8 - STWiOR, przedmiary, dokumentacja projektowa_Część 4_c zip 20427,6 2021.10.11 8

Pobierz wszystkie dokumenty