Szczegóły ogłoszenia

ZP/28/2021

"Zakup i dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziałów Szpitalnych i przeszkoleniem pracowników Zamawiającego grupa 1 - lampy do fototerapii kocykowe 3 szt grupa 2 - lampa do fototerapii statywowa 1 szt grupa 3 - łóżka elektryczne z szafką przyłóżkową 2 szt grupa 4 - defibrylatory 6 szt grupa 5 - aparat usg z kompletem głowic 1 szt grupa 6 - mikroskop operacyjny do stosowania w chirurgii kręgosłupa 1 szt zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do SWZ "

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 222,9 2021.10.08 32

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę procedura pełna (pakiety) doc 61,4 2021.10.08 36

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia zip 159,9 2021.10.08 43
Załącznik nr 2 - wzór oferty na dostawy docx 36,8 2021.10.08 24
Załącznik nr 3 - JEDZ xml 124,4 2021.10.08 18
Załącznik nr 4 - projekt umowy doc 76,5 2021.10.08 26
Załącznik nr 5 - oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej docx 29,8 2021.10.08 23
Załącznik nr 6 - oświadczenie o aktualności docx 29,0 2021.10.08 18
Załącznik nr 7 - art.117 ust. 4 (podział zadań) docx 26,8 2021.10.08 19
Załącznik nr 8 - warunki gwarancji i serwisu doc 82,0 2021.10.08 23

Pobierz wszystkie dokumenty