Szczegóły ogłoszenia

AZP/04/ZO/2021

"Udzielenie linii kredytowej lub pożyczkowej w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) - III"

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zaproszenie do złożenia oferty html 50,5 2021.10.08 11

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Regulamin postępowania pdf 4626,3 2021.10.08 13
Załącznik nr 1 do Regulaminu - Formularz ofertowy doc 122,0 2021.10.08 5

Pobierz wszystkie dokumenty