Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-529/21

"Dostawa 5 szt. serwerów komputerowych dla WEAIiIB"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) doc 34,6 2021.10.08 29

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 61,8 2021.10.08 44

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,2 2021.10.08 20
Espd-request - KC-zp.272-529-21 xml 132,9 2021.10.08 24
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 68,1 2021.10.08 26
Wyjaśnienie treści SWZ - KC-zp.272-529-21 docx 30,0 2021.10.21 3
Wzór formularza oferty doc 32,0 2021.10.08 23
Wzór umowy - dostawy doc 30,9 2021.10.08 23

Pobierz wszystkie dokumenty