Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-553/21

"Remont fragmentów elewacji pawilonów D-5 i D-6 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-553/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 123,9 2021.10.08 34

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 240,0 2021.10.08 31

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 46,0 2021.10.08 23
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 35,5 2021.10.08 21
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 46,0 2021.10.08 18
Wzór formularza oferty doc 28,0 2021.10.08 18
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 45,5 2021.10.08 21
Wzór umowy doc 257,5 2021.10.08 17
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 40,5 2021.10.08 23

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,7 2021.10.26 7
Informacja z otwarcia ofert doc 20,8 2021.10.26 9

Pobierz wszystkie dokumenty