Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-512/21

"Dostawa drukarek 3D w technologii FDM i LFS lub równoważnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi i podzespołami dla WIMiR"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) doc 37,6 2021.10.08 38

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 63,8 2021.10.08 31

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,4 2021.10.08 23
Espd-request - KC-zp.272-512-21 xml 138,2 2021.10.08 21
Informacja o zmianie ogłoszenia - KC-zp.272-512-21 doc 222,0 2021.10.26 0
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 68,3 2021.10.08 21
Wzór formularza oferty doc 36,6 2021.10.08 23
Wzór umowy - dostawy doc 31,0 2021.10.08 24

Pobierz wszystkie dokumenty