Szczegóły ogłoszenia

KC--zp.272-527/21

"Dostawa modularnego spektrometru o wysokiej rozdzielczości do pomiaru fluorescencji cienkich warstw, proszków i cieczy oraz elektroniki do pomiarów czasów życia z kontrolerem do obsługi źródeł światła "

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 132,5 2021.10.08 30

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 64,2 2021.10.08 24

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 68,3 2021.10.08 22
Wzór formularza oferty doc 31,6 2021.10.08 25
Wzór umowy - dostawy doc 33,7 2021.10.08 28

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (1) xml 251,4 2021.10.08 20

Pobierz wszystkie dokumenty