Szczegóły ogłoszenia

KC-zp. 272-531/21

"Dostawa mieszarki ślimakowej dla WIMiC - KC-zp. 272-531/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 116,5 2021.10.08 12

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ (procedura pełna) docx 66,7 2021.10.08 8

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,0 2021.10.08 9
JEDZ docx 72,4 2021.10.08 9
Wzór formularza oferty docx 28,5 2021.10.08 9
Wzór umowy docx 28,3 2021.10.08 12

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 135,7 2021.10.08 9

Pobierz wszystkie dokumenty