Szczegóły ogłoszenia

RIiD.271.7.2021

"Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gnojnik"

Gmina Gnojnik

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2021-OJS196-510014-pl-ts-ogłoszenie o zamówieniu pdf 147,9 2021.10.08 12

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 63,3 2021.10.08 6

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2021.10.08 9
Formularz oferty doc 70,0 2021.10.08 10
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 80,7 2021.10.08 7
Projekt umowy doc 116,5 2021.10.08 7
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pdf 435,5 2021.10.08 11
Wykaz usług doc 37,0 2021.10.08 7
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 22,7 2021.10.08 7

Pobierz wszystkie dokumenty