Szczegóły ogłoszenia

ZP/U-26/21

"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy pomieszczeń w budynku Wydziału Elektrycznego"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 85,9 2021.10.08 25

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 49,8 2021.10.08 12

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Opis Przedmiotu Zamówienia docx 29,6 2021.10.08 15
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,4 2021.10.08 10
Projekt umowy doc 77,5 2021.10.08 12
Wzór formularza oferty doc 56,0 2021.10.08 11
Wzór protokołu odbioru doc 40,0 2021.10.08 11
Zał. nr 1 do OPZ -Lokalizacja pdf 69,2 2021.10.08 12
Zał. nr 2 do OPZ -Pawilon B - parter pdf 361,4 2021.10.08 13
Zał. nr 3 do OPZ -Pawilon B - II piętro pdf 338,5 2021.10.08 11
Zał. nr 4 do OPZ -Pawilon E - parter i I piętro pdf 325,3 2021.10.08 11

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 36,0 2021.10.21 1
Informacja z otwarcia ofert doc 36,8 2021.10.21 1

Pobierz wszystkie dokumenty