Szczegóły ogłoszenia

KC-zp. 272-518/21

"Dostawa mebli biurowych dla WMN - KC-zp. 272-518/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 116,6 2021.10.08 22

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ (procedura pełna) docx 217,7 2021.10.08 29

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2021.10.08 21
JEDZ docx 72,5 2021.10.08 21
Wzór formularza oferty docx 32,0 2021.10.08 20
Wzór_umowy docx 33,6 2021.10.08 26

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 135,7 2021.10.08 23

Pobierz wszystkie dokumenty