Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-542/21

"Remont sali ćwiczeniowej KSW nr 203 w pawilonie B-4 AGH w Krakowie - KC-zp.272-542/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 123,0 2021.10.07 34

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 265,5 2021.10.07 39

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Karta zatwierdzeń pdf 162,7 2021.10.07 27
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 41,0 2021.10.07 28
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 34,5 2021.10.07 27
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 41,5 2021.10.07 21
Wzor umowy na roboty budowlane docx 80,0 2021.10.07 20
Wzór formularza oferty docx 28,1 2021.10.07 27
Wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 41,0 2021.10.07 25
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 40,5 2021.10.07 21

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,8 2021.10.25 8
Informacja z otwarcia ofert doc 21,1 2021.10.25 12

Pobierz wszystkie dokumenty