Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-517/21

"Wykonywanie drobnych prac budowlanych w obiektach MS AGH w Krakowie wynikających z zaistniałych awarii oraz konieczności utrzymania obiektów i infrastruktury w pełnej sprawności technicznej - KC-zp.272-517/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 517 pdf 127,7 2021.10.06 28

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ_-_na_roboty_budowlane_procedura_uproszczona_(2) doc 266,0 2021.10.06 40

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Kosztorys dla wykonawcy xlsx 17,0 2021.10.06 54
Oświadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu_(1) doc 41,0 2021.10.06 26
Oświadczenie_o_spełnianiu_warunków_udziału_(1) doc 35,5 2021.10.06 25
Oświadczenie_podmiotu_trzeciego_(1) doc 41,5 2021.10.06 27
Wzor_umowy_na_bieżące_naprawy docx 77,5 2021.10.06 27
Wzór formularza oferty doc 30,2 2021.10.06 57
Wzór_oświadczenia_Podwykonawcy doc 41,0 2021.10.06 18
Zobowiązanie_podmiotu_udostępniającego_zasoby doc 41,0 2021.10.06 22

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,8 2021.10.22 12
Informacja z otwarcia ofert doc 22,0 2021.10.22 16

Pobierz wszystkie dokumenty