Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-534/21

"Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 105,7 2021.10.04 20

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 54,8 2021.10.04 18

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 32,5 2021.10.12 7
Opis zamówienia KC-zp.272-534-21- częsci komputerowe-1 doc 317,5 2021.10.04 33
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,7 2021.10.04 18
Szczegółowa specyfikacja techniczno - cenowa doc 31,4 2021.10.04 24
Wzór formularza oferty doc 27,8 2021.10.04 24
Wzór umowy - dostawy doc 29,1 2021.10.04 19

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,3 2021.10.12 8

Pobierz wszystkie dokumenty