Szczegóły ogłoszenia

KC-zp. 272-516/21

"Dostawa systemu kontroli stanowiska - KC-zp. 272-516/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 116,0 2021.10.04 33

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 71,9 2021.10.04 25

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,0 2021.10.04 34
Jednolity europejski dokument zamówienia docx 68,6 2021.10.04 33
Wzór formularza oferty docx 26,1 2021.10.04 31
Wzór umowy - dostawy docx 29,0 2021.10.04 30

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 135,7 2021.10.04 33

Pobierz wszystkie dokumenty