Szczegóły ogłoszenia

K-2.381/18/2021

"Zakwaterowanie i wyżywienie kadry i studentów podczas obozów zimowych"

Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 101,8 2021.10.01 26

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 66,7 2021.10.01 10

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 28,7 2021.10.01 14
Formularz oferty docx 22,9 2021.10.01 18
opis przedmiotu zamówienia doc 63,5 2021.10.01 30
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,9 2021.10.01 15
Projekt umowy docx 41,1 2021.10.01 18
Wykaz usług docx 22,6 2021.10.01 17
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 26,3 2021.10.01 18

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 18,9 2021.10.11 7
Informacja z otwarcia ofert doc 21,9 2021.10.11 7

Pobierz wszystkie dokumenty