Szczegóły ogłoszenia

ZP/21/2021

"Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa funkcjonalności posiadanego i eksploatowanego zintegrowanego systemu informatycznego HIS oraz integracja z Platformą Regionalną w ramach projektu MSIM"

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 143,9 2021.10.01 17

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę docx 104,1 2021.10.01 15

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał. nr 1 - opis przedmiotu zamówienia docx 87,2 2021.10.01 19
zał. nr 10 - art.117 ust. 4 (podział zadań) docx 26,7 2021.10.01 15
zał. nr 2 - wzór oferty doc 31,3 2021.10.01 15
zał. nr 3 - JEDZ xml 125,2 2021.10.01 17
zał. nr 4 - Umowa ROZBUDOWA SYSTEMU docx 795,5 2021.10.01 16
zał. nr 5 - dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,4 2021.10.01 13
zał. nr 6 - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 26,7 2021.10.01 14
zał. nr 7 - wykaz osób doc 22,5 2021.10.01 14
zał. nr 8 - wykaz dostaw doc 23,7 2021.10.01 17
zał. nr 9 - oświadczenie o aktualności docx 29,2 2021.10.01 15

Pobierz wszystkie dokumenty