Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-511/21

"Dostawa lepkościomierza obrotowego z podgrzewaczem badanego płynu dla WWNiG"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 107,3 2021.10.01 25

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 60,2 2021.10.01 17

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 32,5 2021.10.13 8
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,6 2021.10.01 23
Wzór formularza oferty doc 27,9 2021.10.01 24
Wzór umowy - dostawy doc 29,7 2021.10.01 22

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,7 2021.10.13 8

Pobierz wszystkie dokumenty