Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-532/21

"Dostawa twardościomierza Vickersa (HV) z możliwością pomiarów współczynnika KIC dla WIMiC - KC-zp.272-532/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 114,8 2021.10.01 39

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 58,5 2021.10.01 46

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 29,7 2021.10.01 30
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 68,4 2021.10.01 28
Wzór formularza oferty doc 27,7 2021.10.01 34
Wzór umowy - dostawy doc 32,5 2021.10.01 29

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ 1 (procedura pełna) doc 21,7 2021.10.14 8

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ 1 (procedura pełna) doc 24,5 2021.10.14 9
Wyjaśnienie treści SWZ 2 (procedura pełna) doc 24,9 2021.10.19 4

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 245,7 2021.10.01 29
espd-request PDF pdf 80,3 2021.10.01 26

Pobierz wszystkie dokumenty