Szczegóły ogłoszenia

KA-2/081/2021

"Dostawa i montaż zestawu wentylatorów lotniczych w ramach projektu pn. Budowa Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej Politechniki Krakowskiej."

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 133,4 2021.10.01 40

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -1 pdf 70,2 2021.10.08 20

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ procedura pełna doc 1021,0 2021.10.01 23

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 28,3 2021.10.01 36
Formularz ofertowy doc 844,0 2021.10.01 41
JEDZ xml 152,1 2021.10.01 37
Projekt umowy docx 828,8 2021.10.01 37
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia cz 1 zip 11506,9 2021.10.01 45
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia PW1 zip 15314,4 2021.10.01 43
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia PW2 zip 6374,6 2021.10.01 36
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia PW3 zip 12167,4 2021.10.01 39
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia PW4 zip 16403,9 2021.10.01 36
Wykaz dostaw docx 21,1 2021.10.01 39
Wykaz osób doc 36,5 2021.10.01 35
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 22,7 2021.10.01 40

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Sprostowanie pdf 207,3 2021.10.06 28
Termin wizji lokalnej pdf 243,5 2021.10.07 31
Wyjaśnienie treści SWZ - 1 doc 779,6 2021.10.19 7
Wyjaśnienie treści SWZ - 2 docx 830,7 2021.10.26 1

Pobierz wszystkie dokumenty