Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-490/21

"szkolenie z zakresu obsługi programu MAGMASOFT nauczycieli akademickich AGH w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18 - KC-zp.272-490/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 104,8 2021.09.30 31

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na usługi docx 307,5 2021.09.30 18

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie_wykonawcy_o_niepodleganiu_wykluczeniu doc 279,0 2021.09.30 22
Wzór formularza oferty - usługi docx 262,3 2021.09.30 20
Wzór umowy - usługi docx 264,5 2021.09.30 24
Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych docx 181,6 2021.09.30 21

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 256,0 2021.10.08 12
Informacja z otwarcia ofert doc 256,7 2021.10.08 12

Pobierz wszystkie dokumenty