Szczegóły ogłoszenia

ZP/U-25/21

"Usługa drukarska dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 107,6 2021.09.28 91

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 40,5 2021.10.08 13

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 50,0 2021.09.28 50

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,9 2021.09.28 28
Projekt umowy doc 70,0 2021.09.28 31
Protokół zdawczo-odbiorczy doc 36,0 2021.09.28 24
Wzór formularza oferty doc 60,5 2021.09.28 27

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 22,4 2021.10.08 13

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 51,0 2021.10.19 3
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 65,5 2021.10.19 3

Pobierz wszystkie dokumenty