Szczegóły ogłoszenia

OR.272.9.2021

"Remont dróg powiatowych na terenie powiatu głubczyckiego masą bitumiczno-asfaltową na gorąco"

Powiat Głubczycki

                     

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zaproszenie do negocjacji - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 51,3 2021.09.28 3

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,3 2021.09.28 4
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 29,1 2021.09.28 5
Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 22,4 2021.09.28 5
Przedmiar - roboty dodatkowe pdf 381,1 2021.09.28 5
Umowa pdf 360,1 2021.09.28 4
Wzór oferty na roboty budowlane doc 26,5 2021.09.28 4
zał. nr 5 - Wykaz osób doc 35,5 2021.09.28 4
zał. nr 6 - Specyfikacja_techniczna pdf 455,0 2021.09.28 4

Pobierz wszystkie dokumenty