Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-426/21

"Kompleksowe ubezpieczenie AGH oraz ACK Cyfronet AGH - Kc-zp.272-426/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) doc 35,1 2021.09.28 99

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) docx 75,4 2021.09.28 73

Załączniki do specyfikacji

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ doc 134,1 2021.10.15 44
Powiadomienie o zmianach SWZ nr 10 doc 134,3 2021.11.10 11
Powiadomienie o zmianach SWZ nr 2 doc 134,3 2021.10.29 22
Powiadomienie o zmianach SWZ nr 3 doc 133,9 2021.11.04 15

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ nr 1 oraz Zmiana SWZ nr 4 doc 151,0 2021.11.10 11
Wyjaśnienie treści SWZ nr 2 doc 142,4 2021.11.10 11
Wyjaśnienie treści SWZ nr 3 oraz Zmiana SWZ nr 5 doc 172,4 2021.11.10 11
Wyjaśnienie treści SWZ nr 4 oraz Zmiana SWZ 6 doc 192,0 2021.11.10 10
Wyjaśnienie treści SWZ nr 5 oraz Zmiana SWZ nr 7 doc 161,8 2021.11.10 10
Wyjaśnienie treści SWZ nr 6 oraz Zmiana SWZ nr 8 doc 150,2 2021.11.10 10
Wyjaśnienie treści SWZ nr 7 oraz Zmiana SWZ nr 9 doc 152,2 2021.11.10 10

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 133,2 2021.11.19 9
Informacja o zmianie ogłoszenia Kc-zp.272-426 21 docx 212,4 2021.10.20 38
Informacja o zmianie ogłoszenia nr 2 Kc-zp.272-426 21 docx 212,5 2021.11.03 16
Informacja o zmianie ogłoszenia nr 3 Kc-zp.272-426 21 docx 212,5 2021.11.09 10
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 134,3 2021.11.19 8
Informacja z wizji lokalnej z dnia 21.10.2021 pdf 695,1 2021.10.27 23
JEDZ espd Kc-zp.272-426 21 xml 127,0 2021.09.28 60
NOWY Wzór formularza oferty docx 33,7 2021.11.10 11
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA docx 21,2 2021.10.25 38
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NR 2 docx 20,3 2021.11.08 17
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 wysłane do Dziennika Urzędowego Unii Eu pdf 80,8 2021.11.05 17
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NR 3 docx 19,4 2021.11.12 17
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 134,7 2021.10.25 37
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert nr 2 doc 134,5 2021.11.05 20
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert nr 3 doc 134,7 2021.11.12 16
Ujednolicenie opisu przedmiotu zamówienia docx 137,7 2021.11.15 8
Załacznik 12 Wynajem lokali pdf 382,3 2021.11.04 14
Załacznik 13 - Elektronika poniżej poziomu gruntu xlsx 83,2 2021.11.10 9
Załącznik 4 - NOWY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 598,0 2021.11.10 22
Załącznik 6 - Nowa Informacja o szkodach pdf 510,4 2021.10.29 19
Załącznik 8 wykaz budynków o konstrukcji drewnianej uzupełnienie xlsx 21,6 2021.11.04 13
Załącznik do załącznika nr 6 - Lista szkód z ubezpieczenia mienia na 13.10.2 xls 96,0 2021.10.29 15
Załącznik nr 10A do SWZ (AGH) pdf 632,3 2021.10.29 18
Załącznik nr 10B do SWZ (ACK Cyfronet) pdf 517,5 2021.10.29 18
Załącznik nr 11 do SWZ - Nowy Wykaz aparatury terenowej pdf 430,1 2021.10.29 16
Załącznik nr 14 - Kampus AGH jpg 699,5 2021.11.10 10
Załącznik nr 3A - NOWY WZÓR UMOWY GENERALNEJ do Zadania 1 docx 30,9 2021.11.10 10
Załącznik nr 3B - NOWY WZÓR UMOWY GENERALNEJ do zadań 2-5 docx 38,7 2021.11.10 8
Załącznik nr 8 - NOWY wykaz budynków wraz z zabezpieczeniami p.poż AGH xlsx 29,5 2021.11.10 16

Pobierz wszystkie dokumenty