Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-501/21

"usługa szkolenia z zakresu obsługi pakietu gPROMS - KC-zp.272-501/21."

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 110,8 2021.09.28 23

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 284,4 2021.09.28 19

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 250,0 2021.09.28 23
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 260,5 2021.09.28 22
Oświadczenie_wykonawcy_o_niepodleganiu_wykluczeniu (4) doc 261,0 2021.09.28 19
Wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia docx 45,8 2021.09.28 21
Wzór formularza oferty - usługi docx 54,7 2021.09.28 22
Wzór umowy - usługi docx 55,1 2021.09.28 25
Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych doc 287,5 2021.09.28 18
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 50,7 2021.09.28 21

Pobierz wszystkie dokumenty