Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-473/21

"kurs dla 6 pracowników BON doskonalący metody pracy z osobami niepełnosprawnymi - KC-zp.272-473/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 111,4 2021.09.28 22

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 307,8 2021.09.28 11

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 273,0 2021.09.28 19
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 45,5 2021.09.28 19
Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu doc 279,0 2021.09.28 19
Wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia docx 257,7 2021.09.28 18
Wzór formularza oferty - usługi docx 263,9 2021.09.28 18
Wzór umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych docx 180,9 2021.09.28 19
Wzór umowy - usługi docx 264,6 2021.09.28 22
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 260,5 2021.09.28 19

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 55,6 2021.10.06 11
Informacja z otwarcia ofert doc 256,7 2021.10.06 10

Pobierz wszystkie dokumenty