Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.32.2021

"Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanym dalej "PSZOK", zlokalizowanych w Podłężu 740 i Woli Batorskiej 572 "

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 122,2 2021.09.28 41

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 62,5 2021.09.28 26

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2021.09.28 29
Oswiadczenie o instalacjach doc 30,0 2021.09.28 27
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o n doc 59,0 2021.09.28 28
Projekt umowy doc 146,5 2021.09.28 30
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. docx 1891,0 2021.09.28 40
Wykaz osób doc 41,5 2021.09.28 33
Wykaz pojazdów doc 39,0 2021.09.28 29
Wykaz usług doc 37,0 2021.09.28 31
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 20,7 2021.09.28 29

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) nr 1 doc 18,2 2021.10.20 5

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 118,3 2021.09.28 29
Obowiązujący Formularz oferty doc 84,0 2021.10.20 5

Pobierz wszystkie dokumenty