Szczegóły ogłoszenia

CRZP/116/2021/AZP

"Usługa weryfikacji projektu branży konstrukcyjnej, wskazanie rozwiązań projektowych w celu usunięcia ewentualnych wad, błędów projektowych dla inwestycji pn.: Budowa budynku laboratoryjno-biurowo-warsztatowo-magazynowego i obiektów towarzyszących przy ul. Roberta de Plelo w Gdańsku, na działce Nr 41 obręb 073 oraz działkach sąsiednich nr 30/2, 31, 40 i 42 obręb Nr 073."

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 88,2 2021.09.24 32

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 37,1 2021.09.30 16

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ docx 121,9 2021.09.24 26

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 278,1 2021.09.24 30
2_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,1 2021.09.24 25
3_Wykaz osób doc 22,4 2021.09.24 27
4_Wzór umowy docx 56,1 2021.09.24 29

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ pdf 337,8 2021.09.30 15

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ_1 pdf 826,0 2021.09.28 23
Wyjaśnienie treści SWZ_2 pdf 445,7 2021.09.29 19
Wyjaśnienie treści SWZ_3 pdf 1677,9 2021.09.30 14

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
4_Wzór_umowy_ po zmianach_30092021 docx 48,1 2021.09.30 15
Dokumentacja geotechniczna zip 14833,3 2021.09.28 20
Informacja z otwarcia ofert pdf 603,3 2021.10.05 14
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 328,9 2021.09.30 16

Pobierz wszystkie dokumenty