Szczegóły ogłoszenia

ZP/3011/D/21

"dostawa sprzętu komputerowego: część 1 - serwer, część 2 - serwer wraz z monitorami i urządzeniami peryferyjnymi"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 128,9 2021.09.24 28

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) pdf 3103,7 2021.09.24 21

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 85,6 2021.09.24 27
Załacznik A - opis przedmiotu zamówienia docx 26,6 2021.09.24 43
Załącznik 1 - Formularz ofertowy docx 44,8 2021.09.24 25
Załącznik 2 - Formularz cenowy docx 18,6 2021.09.24 26
Załącznik 3a - Instrukcja wypełniania JEDZ docx 48,2 2021.09.24 24
Załącznik 3b - Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji docx 18,6 2021.09.24 24
Załącznik 4 - PPU docx 26,5 2021.09.24 27
Załącznik 5 - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 25,5 2021.09.24 25

Pobierz wszystkie dokumenty