Szczegóły ogłoszenia

SA.270.9.2021

"Wykonanie obiektów małej retencji nizinnej (MRN 2) na terenie leśnictw Ceranów, Przeździatka, Repki, Kurowice Nadleśnictwa Sokołów. - odbudowa rowów melioracji leśnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

Nadleśnictwo Sokołów

                     

Brak dokumentów do pobrania