Szczegóły ogłoszenia

CRZP/112/2021/AZP

"Studia podyplomowe dla pracowników administracyjnych uczelni."

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
00190125.01 pdf 157,0 2021.09.23 23

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w częściach 1 i 5 pdf 359,1 2021.10.21 6
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach 3 i 4 pdf 665,6 2021.10.21 7

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2021/BZP 00198089/01 pdf 40,3 2021.09.30 15

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - ZMIANA SWZ 1 doc 964,4 2021.09.23 15

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_wzór oferty ZMIANA SWZ 1 docx 878,5 2021.09.23 17
2_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 620,5 2021.09.23 19
3_wzór umowy zad. 2,3,4,5 docx 698,2 2021.09.23 17
3_wzór umowy zadanie 1 docx 694,2 2021.09.30 13
4_Oświadczenie Zmawiającego w kwestii podatku VAT pdf 364,3 2021.09.23 18

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ 1 pdf 305,2 2021.09.30 12

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
info z otwarcia pdf 576,9 2021.10.06 11
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert (procedura uproszczona) pdf 274,7 2021.09.30 13

Pobierz wszystkie dokumenty