Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-494/21

"Przeniesienie kotła gazowego wraz z odprowadzeniem spalin w lab.03 (łącznik B2-B3) dla potrzeb KSEIUOŚ - KC-zp.272-494/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 494 pdf 126,4 2021.09.20 43

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ_-_na_roboty_budowlane_procedura_uproszczona doc 78,0 2021.09.20 29

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Karta_zatwierdzeń pdf 162,7 2021.09.20 41
Oświadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu doc 41,5 2021.09.20 35
Oświadczenie_o_spełnianiu_warunków_udziału doc 35,0 2021.09.20 38
Oświadczenie_podmiotu_trzeciego doc 42,0 2021.09.20 33
Wzor_umowy_łącznik B2-B3_przeniesienie kotła docx 84,7 2021.09.20 39
Wzór formularza oferty doc 29,8 2021.09.20 37
wzór_oświadczenia_Podwykonawcy doc 45,0 2021.09.20 38
Zobowiązanie_podmiotu_udostępniającego_zasoby doc 40,5 2021.09.20 36

Pobierz wszystkie dokumenty