Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-442/21

"wykonanie modernizacji zespołu urzadzeń ciągarki ławowej i walcarki skośnej - KC-zp.272-442/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 110,7 2021.09.20 28

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 4490,6 2021.09.20 21

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 35,0 2021.09.20 15
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 45,5 2021.09.20 16
Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu doc 45,0 2021.09.20 16
Wykaz zrealizowanych usług docx 17,6 2021.09.20 17
Wzór formularza oferty - usługi docx 25,6 2021.09.20 20
Wzór umowy - usługi docx 37,5 2021.09.20 17
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 23,4 2021.09.20 16

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,7 2021.09.28 19
Informacja z otwarcia ofert doc 20,4 2021.09.28 20

Pobierz wszystkie dokumenty