Szczegóły ogłoszenia

SZW/DZP/55/2021

"Sukcesywne malowanie pomieszczeń szpitalnych Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu (Filia nr 1,2,4) "

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 76,7 2021.09.14 10

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał. nr 1 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunkó docx 29,0 2021.09.14 7
zał. nr 2 - formularz ofertowy doc 48,5 2021.09.14 10
zał. nr 4 - projekt umowy docx 44,9 2021.09.14 7
Załącznik do SIWZ(wzór) doc 34,5 2021.09.14 7

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 58,6 2021.09.14 11
zał. nr 3 - opis przedmiotu zamówienia docx 17,6 2021.09.14 14
zał. nr 5 - oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 34,5 2021.09.14 8

Pobierz wszystkie dokumenty