Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-486/21

"Dostawa 2 szt. stacjonarnych zestawów komputerowych dla WEAIiIB"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) doc 34,2 2021.09.14 39

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 67,1 2021.09.14 40

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,1 2021.09.14 32
Espd-request - KC-zp.272-486-21 xml 138,1 2021.09.14 31
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 28,5 2021.10.11 9
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 59,0 2021.09.14 31
Wzór formularza oferty doc 30,5 2021.09.14 34
Wzór umowy - dostawy doc 28,7 2021.09.14 33

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,7 2021.10.11 11

Pobierz wszystkie dokumenty