Szczegóły ogłoszenia

KC-zp. 272-443/21

"Dostawa zestawu komputerowego dla WIMiR - KC-zp. 272-443/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 118,5 2021.09.14 15

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 74,0 2021.09.14 14

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,0 2021.09.14 5
Jednolity europejski dokument zamówienia docx 68,6 2021.09.14 4
Wzór formularza oferty docx 31,8 2021.09.14 5
Wzór umowy - dostawy docx 34,5 2021.09.14 4

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 135,6 2021.09.14 5

Pobierz wszystkie dokumenty