Szczegóły ogłoszenia

AZP/02/ZO/2021

"Udzielenie linii kredytowej lub pożyczkowej w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) - II"

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zaproszenie do złożenia oferty html 50,3 2021.09.13 30

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach - 1 pdf 100,3 2021.09.21 17
Regulamin postępowania pdf 4736,1 2021.09.13 23
Załącznik nr 1 do Regulaminu - Formularz ofertowy doc 122,0 2021.09.13 23

Pobierz wszystkie dokumenty