Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-476/21

"Dostawa mobilnego analizatora śladowych ilości gazów CH4/CO2/H2O w ramach projektu ID-UB dla WFiIS"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) doc 34,9 2021.09.13 36

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 59,4 2021.09.13 24

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,3 2021.09.13 30
Espd-request - KC-zp.272-476-21 xml 138,2 2021.09.13 36
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 32,5 2021.10.08 10
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 68,3 2021.09.13 32
Wyjaśnienie treści SWZ oraz zmiana SWZ - KC-zp.272-476-21 docx 33,5 2021.09.23 22
Wzór formularza oferty doc 27,6 2021.09.13 33
Wzór umowy - dostawy doc 30,4 2021.09.13 31
Zmodyfikowany Wzór umowy - KC-zp.272-476-21 docx 30,4 2021.09.23 21

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,7 2021.10.08 11

Pobierz wszystkie dokumenty