Szczegóły ogłoszenia

KC-zp. 272-420/21

"dostawa i montaż mebli dla WIMiR - KC-zp. 272-420/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 112,7 2021.09.13 44

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 67,8 2021.10.08 14

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ (procedura pełna) docx 66,3 2021.09.13 45

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2021.09.13 37
JEDZ docx 72,5 2021.09.13 39
Szczegółowy opis zamówienia docx 9577,1 2021.09.13 68
Wzór formularza oferty docx 35,2 2021.09.13 46
Wzór_umowy docx 34,4 2021.09.13 37

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 26,9 2021.09.29 24

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 135,6 2021.09.13 36
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,9 2021.10.11 10
Informacja z otwarcia ofert doc 22,5 2021.10.11 7
Szczegółowy_opis_zamówienia wersja w PDF pdf 1610,3 2021.09.29 28

Pobierz wszystkie dokumenty